Back To Top
Image Alt

Our Story

Vanuit een persoonlijke behoefte om duurzamer om te gaan met onze prachtige planeet

Our story

Tijdens onze vele reizen door Azië werden wij geconfronteerd met vervuilde stranden en oceanen. Wij zagen ook dat arme mensen petflessen inzamelden en zo in hun levensonderhoud konden voorzien. Zo kwam er een circulatie opgang van het weggooien van afval en het hergebruik hiervan in deze veelal arme landen die ons ook weer hoop gaven.

Zo leerde de oprichter van Frezcool, Joyce op Phuket Katie kennen, een Marine Biologist uit New York. Zij ging iedere ochtend met een groepje locals de stranden schoonmaken. Het is erg treurig om elke dag weer te zien wat er allemaal aanspoelt.

Een ander verhaal dat is bijgebleven kwam van een Australische relatie die een onderneming had in duurzame meubels in Thailand. Hij liet hem foto’s zien van de zeiltrip over de Atlantische Oceaan. Toen hij wakker werd realiseerde hij zich dat hij vast zat op een eiland van plastic. Drie dagen vol angst heeft het hem gekost om los te komen.

 

De vervuiling van onze oceanen met haar plastic soep heeft ons geraakt. Maar het heeft ons ook doen inzien dat het nog niet te laat is en dat wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt er nog een mogelijkheid is om volgende generaties ook van onze prachtige planeet te kunnen laten genieten. Hoe mooi is het dan om geweldige producten aan te bieden welke eco-vriendelijk en duurzaam zijn en to,egelijkertijd gemaakt worden en ook biedt het een overlevingskans voor arme locals die deze inzamelen en hun kinderen kunnen voeden en naar school kunnen laten gaan.

Ons doel is pas bereikt wanneer wij substantieel iets kunnen bijdragen aan een mooiere en gezondere wereld. Bij een betere en mooie wereld hoort ook het tegengaan van dierenleed en het beschermen van de flora & fauna. Het één gaat niet zonder het ander.

Graag willen wij in de voorhoede meelopen door unieke duurzame producten te introduceren met een bijzonder en duurzaam verhaal.

Het is niet overdreven om te zeggen dat ons plasticverbruik voor eenmalig gebruik uit de hand is gelopen. Bijna de helft van al het plastic dat van 1950 tot 2015 in de wereld is geproduceerd, is pas in de afgelopen 13 jaar vervaardigt en nog alarmerender is het dat slechts 9% van al het weggegooide plastic daadwerkelijk is gerecycled. Het overige ligt begraven op steeds groter wordende stortplaatsen en in vervuilde waterwegen en onze oceanen. Ontnuchterend bewijs van het effect dat dit heeft op de ecosystemen het milieu en onze gezondheid is dan ook makkelijk te vinden.

Ons verhaal

Ons doel is een substantiële bijdrage leveren aan een beter klimaat. Alleen bereik je niets maar door samen te werken creëer je iets moois.

+31 6 506 275 62
info@Frezcool.com
Prinses Margrietplantsoen 33 - 2595 AM Den Haag
Volg ons:
nl_NLDutch